55 Husmannsplassen Øgarden

Øgarden under Vestby ble bygd som plass ved midten av 1600-tallet og før Svartedauden hadde det vært en egen gard her på nordøstsida av Våg, men det var uvisst hva den het. Øgarden ble omkring 1830 delt opp til Opp-Øgarden og Ne-Øgarden. I offisielle dokumenter het de Nordre og Søndre Ødegarden.

Gammelt bilde av Øgarden med Dagny Louise Hansen i front datert 1936. Foto lånt av Ove Tajet.
Her er et annet bilde fra låvetrappa fra samme periode. Foto lånt av Ove Tajet.

I dag utgjør Øgards-området en vesentlig del av det store boligfeltet Våglia som ligger vestvendt i lia opp fra den vakre innsjøen Våg. Det ble slutt på husmannsplass i 1924 da de ble solgt til selveie, men før det hadde plassen en lang husmannshistorie som startet med Jon Andersen (født ca. 1610-15). Bygningene på Øgarden er SEFRAK-registrerte.

LINKER:
 RELATERTE TAVLER
< 64 Husmannsplassen Bånn >
< 67 Husmannsplassen Nylende >
< 79 Husmannsplassen Søndre Øgarden >