90 Nedre Gjevelsrud

Denne garden ble ryddet i tidlig gammelnorsk tid og kommer fra mannsnavnet Gjevald. Gammelnorsk skrivemåte var Gjafvaldr, men har siden 1919 blitt hetende Gjevelsrud. Garden lå øde etter Svartedauden og ble ikke ryddet igjen før på 1500-tallet. I 1594 ble garden oppgradert i skatteklasse fra «kvartgard» til «halvgard». På 1690-tallet ble den delt opp til Øvre og Nedre Gjevelsrud.
Etter mye deling frem og tilbake, endte det opp med 3 garder:
Nedre Gjevelsrud (Gjevelsrud), Mellom-Gjevelsrud (Mellomgarden) og Øvre Gjevelsrud (Haugen).

Bilde 1 – Nedre Gjevelsrud tidlig på 1900-tallet. Alle disse husene er i dag revet bort. Foto: nb.no.

I dag er alle gamle hus på gården Gjevelsrud revet og det ble bygget et nytt hovedhus tidlig på 1980-tallet.

I 1993 ble det funnet en enkel skafthulløks på Nedre Gjevelsrud av daværende forpakter av jorda. Den ble levert til Universitetets oldsak-samling for tidfesting. Øksen ble datert til Senneolittisk epoke og er ca. 4 000 år gammel. Den er fra yngre steinalder og begynnelsen av eldre bronsealder.

Bilde 2 – C38593 – Enkel skafthulløks datert sen-neolitikum. Funnsted: Gjevelsrud. Lengde: 27,7cm, Bredde: 8,5cm. Tykkelse: 6,6cm. Foto: Ove Holst, musit.uio.no.

C38593. Enkel, prikkhugget skafthulløks i gråbrun bergart, der kun eggen er slipt. Sylindrisk skafthull med diameter på 2, 7 cm. Egg-partiet er størst i bredde og smalest i tykkelse, mens den tverre nakken bak skafthullet er minst i bredde og tykkest. Øksens overside går i en markert bue fra skafthullet til eggen og er prydet med en rygg eller vulst («støperand») i øksens lengderetning. Lengde: 27, 7 cm, største bredde: 8, 5 cm og største tykkelse: 6, 6 cm. Bilde fra Universitetsmuseene.

Kulturhistorisk museum i Oslo har til sammen 4 registrerte funn av skafthulløkser fra Enebakk kommune, samt en steinøks/kile fra Bjerke bruk.
Funnplassene er: Bjerke bruk, Husmannsplassen Durud og Nedre Gjevelsrud i Ytre Enebakk, samt Haug gård på Flateby.

Enebakk kommune har store planer om å bygge ut hele naturområdet bak Fjellveien fra Vanntårnet ved Jehovas vitner til Gjeversrud i det som kalles for BY20 og BY21. Dette er et yndet turområde for veldig mange mennesker i dag.
Her er en PDF fil av Arkeologisk rapport 2009 Gjevelsrud Enebakk kommune utarbeidet for kommunen i forbindelse med BY20 og BY21 planleggingen.

Husmannsplasser under Nedre Gjevelsrud/Mellomgarden/Haugen var: Bråten/Tangen, Norli, Svenskeby, Signedalen og Sloreby.

RELATERTE TAVLER
24 Husmannsplassen Norli
25 Husmannsplassen Bernhardplassen
84 Husmannsplassen Bråten