95 Husmannsplassen Solli

Dette var den siste husmannsplassen som ble ryddet under Ubberud, lokalisert ca. 500 meter vest for Dammen rundt 1830. Den første kjente husmannen her var Ole Paulsen, gift med Håkine Hansdatter. De bodde på Solli da deres 3 barn ble skrevet inn i kirkebøkene fra 1835-1838. Jacob Jacobsen tok over i 1922 og bodde der frem til 1930 og det var registrert 4 kuer på Solli her da.

Bilde 1 – Bilde av Sigurd Johansen 1886-1955 med kone Mina 1891-1972 utenfor husmannsplassen Solli. Foto fra dm.no.

Sigurd Johansen, opprinnelig fra Flateby og gift med Mina Løken fra Haga av Tysdal, tok over plassen i 1931 og bodde der frem til 1960. De hadde 7 barn. De 4 guttene ble kalt for «Solligutta» da de gikk på gamleskolen på Bjerkely. De begynte arbeidslivet på Ubberud.

Bilde 2 – Oppstilling av arbeidsfolkene på Ubberud ca. 1939. Reidar Johansen ytterst til høyre og Storebror Fredrik Johansen bakerst til venstre. Foto fra Steinar Bråten.

I dag er plassen på private hender.

 RELATERTE TAVLER
< 49 Husmannsplassen Bråtanstua >
< 109 Husmannsplassen Dal >