30 Skafthulløks fra Steinalderen

Gården Vik er først nevnt i skriftlige kilder fra 1578 og ligger ved rundkjøringen på Vik.

Det ble funnet en skafthulløks på gården som er 12,5 cm lang. Den er datert Senneolittisk tid (3800-3400 BP (2300-1700 f.Kr.)) og er i dag oppbevart på Kulturhistorisk museum i Oslo.
Kulturhistorisk museum i Oslo har til sammen 4 registrerte funn av skafthulløkser fra Enebakk kommune.
Funnplassene er: Bjerke bruk, Husmannsplassen Durud og Nedre Gjevelsrud i Ytre Enebakk, samt Haug gård på Flateby.

Bilde 1 – C13225 – Enkel skafthulløks av granitt, datert sen-neolitikum. Denne ble funnet ved husmannsplassen Durud i 1999. Foto: Ove Holst, musit.uio.no.

Vik hadde også en stor gårds-sag frem til slutten av 1950-tallet som man kan se øverst til venstre i flyfoto.

Bilde 2 – Sagbruket fra 1950-tallet kan sees øverst til venstre i flyfoto fra Akershusbasen, dm.no
Bilde 3 – Hovedbygningen på Vik Hovedgård. Foto fra dm.no.

Les rapporten om flere funn på Vik gård her…

Vik hadde i 1865 hele 22 registrerte husmannsplasser. Disse var: Langskog, Østre og Vestre Bråten, Andersrud, Sagbakken, Spanningen, Nygard, Myra, Setra, Kvernstua, Råkan, Allermer, Svensken, Øvre Grav, Tåjet, Bakken, Holdtopp, Tangen, Nedre Grav, Bjerkeland, Durud og Bjørnholt.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >