Ytterbygda

Enebakk kommune består av 4 fjerdinger og ytterbygda er en av dem.