67 Husmannsplassen Nylenda

Nylenda under Vestby ble bygd som husmannsplass nordøst for Øgarden, nær delet mot Vik, ved midten av 1800-tallet. Lars Johannesen med kone Sissel var de første husmannsfolk her i 1865. Enebakk kommune skjøtet i 1926 Nylenda for 6 000 kroner til Marie Henriksen (1886-1957).

Nylenda, Marie Henriksen (1886-1957) kommer med vann til tjorekua. (Bilde fra The National Library of Norway)
Husmannsplassen Nylenda fra 1950.
Selve hovedhuset står den dag i dag.

Nylenda med Signedalen var på 50 dekar brutto, men en del er solgt fra. Det meste ble dyrket opp etter kjøpet i 1926. I dag er hele området delt opp og solgt ut som tomter, men selve hovedhuset står fortsatt og er i bruk.
På nedsiden er jordet gjort om til Nylende Barnehage og Nylende bofellesskap.

 RELATERTE TAVLER
< 55 Husmannsplassen Øgarden >
< 64 Husmannsplassen Bånn >
< 79 Husmannsplassen Søndre Øgarden >