37 Landhandel på Fossheim

Det har vært landhandel på Foss Nedre/Fossheim siden slutten av 1800-tallet.

Først Karl Bakke’s Landhandel. Senere tok Kåre Strømsborg over og Kåres Dagligvare ble til.
Butikken ble senere til Meny og bygd ut på baksiden.

Slik så den første butikken ut i kjelleren.
Senere ble det Kåre som tok over handelen – fortsatt i kjelleren.

I dag er det Kiwi som holder til på området. Hele den gamle trebygningen med tilhørende påbygg ble revet og nytt stort moderne bygg ble reist.
I dagens underetasje holder nå Futo Sushi til.