30 Skafthullsøks fra Steinalderen

Gården Vik er først nevnt i skriftlige kilder fra 1578 og ligger ved rundkjøringen på Vik. Det er funnet en skafthullsøks på gården som er 12,5 cm lang.
Den er datert Senneolitikum (Siste del av yngre steinalder). Vik hadde også en stor gårds-sag frem til slutten av 1950-tallet som man kan se øverst til venstre i flyfoto.

 

Skafthullsøks funnet på Vik gård
Sagbruket fra 1950-tallet kan sees øverst til venstre i flyfoto fra Akershusdatabasen
Hovedbygningen på Vik Hovedgård

Les rapporten om flere funn på Vik gård her…

Vik hadde i 1865 hele 22 registrerte husmannsplasser. Disse var: Langskog, Østre og Vestre Bråten, Andersrud, Sagbakken, Spanningen, Nygard, Myra, Setra, Kvernstua, Råkan, Allermer, Svensken, Øvre Grav, Tåjet, Bakken, Holdtopp, Tangen, Nedre Grav, Bjerkeland, Durud og Bjørnholt.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 42 Husmannsplassen Bakken >
< 44 Husmannsplassen Holdtopp >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >