22 Gammel boplass med brønn/vannpost

Denne arkeologiske lokaliteten befinner seg i ytterkant av den innerste tomten i byggefeltet på nedsiden av Drivplassen og er fredet. Selv om funnet er registrert ble det oppført en privatbolig på lokasjonen. Ironisk sett heter veien Brønnåsen. Brønnen er et registrert kulturminne (29806) fra etterreformatorisk tid 1536-37 og et automatisk fredet kulturminne.

Her lå brønnen/vannposten i 2009 før bolig ble bygget.
Illustrasjonsbilde av brønn fra samme tidsperiode.
Lokasjonen til brønnen ligger i dag under den ene bygningen. Kart fra Kulturminnesøk-databasen.

 

Du kan finne informasjon om det arkologiske funnet på Kulturminnesøk 29806