22 Gammel boplass med brønn/vannpost

Under arbeid!
Denne arkeologiske lokaliteten befinner seg i ytterkant av den innerste tomten i byggefeltet på nedsiden av Drivplassen og vernestatus er nå uavklart. Selv om funnet er registrert ble det oppført en privatbolig på lokasjonen. Ironisk sett heter veien Brønnåsen. Brønnen er et registrert kulturminne (29806) fra etterreformatorisk tid 1536-37 og skulle ha vært automatisk fredet. Men det er innvilget bygging av en privatbolig her slik at lokaliteten nå er fjernet.

Bilde 1 – Her lå brønnen/vannposten i 2009 før bolig ble bygget. Foto: Enebakk Historielag.
Bilde 2 – Et bilde av en vannpost/brønn fra samme tidsperiode. Foto: Internett.
Bilde 3 – Lokasjonen til brønnen ligger i dag under den ene bygningen. Kart fra Kulturminnesøk. Foto: Trym Bergtatt, 2019.
LINKER & REFERANSER
 RELATERTE TAVLER